>>> Zajistíme pro vás   Ukázky prací   

Výběr pozemku
- průzkumy území
- konzultace technických řešení
- vstupní studie proveditelnosti

Návrhy studií, přípravná a projektová dokumentace
- studie proveditelnosti
- definice rizikových oblastí projektu
- zajištění rizik
- pomoc při řešení financování stavby
- minimalizace nákladů
- příprava podkladů a pomoc při projednávání dotací

Projednání s příslušnými orgány a organizacemi státní správy
- architektonická studie
- projekt pro územní rozhodnutí

Vyřízení územního řízení a stavebního povolení
- projednání a zajištění územního rozhodnutí
- projekt pro stavební povolení
- projednání a zajištění stavebního povolení
- prováděcí projekt

Rozpočet stavby
- zpracování rozpočtu stavby

Realizace stavby, stavební dozor
- autorský dozor
- stavební dozor
- detailní plán realizace
- vypracování dokumentace skutečně provedeného díla
- vypracování pasportu objektu
- harmonogram údržby a obnovy finanční náročnosti
- zkušební provoz

Dohled nad plněním plánu
- ohlídáme pro vás cenu a čas od záměru až po kolaudaci

Kolaudace
- kolaudační rozhodnutí
- záruční a pozáruční servis

Speciální služby
- projekty krovů na počítači
- monolitické železobetonové konstrukce